Kontakta A-Fastigheter i Falköping

Kontakta oss gärna om du har frågor om våra lägenheter, boendeformer eller våra fastigheter:

kontakt@afastigheter.nu  |  Telefon 073-309 06 37
Besöksadress: A Fastigheter  |  Högsgården 3, Segerstad  |  521 63 Stenstorp

A-Fastigheter har ingen bostadskö utan istället en intressebank. Länkar till vår digitala intressebank (och även till en ansökan i pdf-format hittar du här: